NAV 2012

Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről

Bevallás

1 155 Ft

A mezőgazdasági termékek fordított adózás keretében történt beszerzésére vonatkozó nyilatkozat 2012. július 1-jétől (2012. évi XLIX. tv.)

Nyilatkozat

110 Ft

Nyilatkozat

Nyilatkozat

165 Ft

A jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság egyszerűsített vállalkozói adója és társasági adókötelezettsége

Bevallás

605 Ft

Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez

Kérelem

400 Ft

Bevallás 2012. évre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adó-alanyiság megszűnésével 2012-ben a társasági adó alanyává vált adózó társasági adóelőlegéről

Bevallás

495 Ft

Bevallás a társasági adóelőlegről, valamint az innovációs járulék-előlegről a 2012. évben átalakulással létrejött jogutód adózók részére

Bevallás

770 Ft

Az általános forgalmi adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása

Bevallás

275 Ft

Önellenőrzési melléklet I. az egyéni vállalkozó egyszerűsített vállalkozói adójának, járulékainak, valamint az általános forgalmi adójának és szakképzési hozzájárulásának önellenőr...

Bevallás

165 Ft

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötel...

Bevallás

605 Ft

Bevallás a társasházak részére a 2011. évi személyi jövedelemadóról

Bevallás

1 210 Ft

A termékimportot terhelő, önadózással fizetendő általános forgalmi adó alapjának részletezése

Bevallás

110 Ft

Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. Törvény (Gyftv.) ...

Bevallás

1 210 Ft

Bevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének, illetve jogosultságának összegéről

Bevallás

550 Ft

Bevallás a 2011. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, energiagazdálkodók jövedelemadójáról, valamint az osztalék utáni adót kiváltó adóról a 2012. évre egyszerűsített ...

Bevallás

2 145 Ft

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

Bevallás

825 Ft

Kitöltési útmutató az általános forgalmi adó bevallására, elévülési időn belüli önellenőrzésére és az elmulasztott bevallásának késedelmes benyújtására szolgáló 1265. számú nyomtat...

Útmutató

2 750 Ft

Bevallás az egyes ágazatokat terhelő 2012. évi különadó, az adóévben jogelőd nélkül kezdő, az átalakulással létrejött, valamint megszűnő, és a 2012. évben a törvény hatálya alá ker...

Bevallás

1 595 Ft

A termékimportot terhelő, a vámhatóság kivetése alapján fizetendő adóból levonható (visszafizetendő) általános forgalmi adó részletezése

Bevallás

110 Ft

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben havi, évközi (negyedéves), éves bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

Bevallás

1 705 Ft